s 56336547

《清平樂》弓道

《清平樂》弓道
清風矢道,夕影和弓照。半月弦音離繚繞,空想殘心如道。
心似箭總難平,縱千矢度死生。不解紅塵顏色,莫淪來世無終。

清平樂
《清平樂》弓道 5
e6b885e5b9b3e6a882
《清平樂》弓道 6

%d 位部落客按了讚: